Ympäristölautakunta, kokous 29.9.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Johtava rakennustarkastaja Hannu Kangas, 25.08. -  22.09.2021,​ 163 -  186 §

Rakennustarkastaja Jari Kortesalmi,​ 25.08. - 22.09.2021, 246 -  260 §

Valvontainsinööri Juho Tapio, 25.08. - 22.09.2021, 79 -  84 §

Valvontainsinööri Tapio Lakkala,  25.08. - 22.09.2021, 43 - 46 §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari, 25.08. - 22.09.2021, 65 -  84 §

Valvontainsinööri Lauri Pääkkö,  25.08. - 22.09.2021, 115 - 121 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela 01.07. -  2209.2021, 5-8 §

Ylitornion kunnan päätökset 25.08. - 22.09.2021,  6 kpl

 

Ympäristötarkastaja
Muu päätös:
§ 24 Päätös Marrent Oy:n jättämästä meluilmoituksesta, syyskuu 2021, 03.09.2021

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, palvelualuepäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Asia käsitellään ympäristöpäällikön tekemien päätösten osalta hallintosäännön 152§ mukaisesti puheenjohtajan selostuksen pohjalta.
Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti palvelualuepäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee Kuntalain 410/2015, 136 §:n mukaan vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.