Ympäristölautakunta, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Ajankohtaiset asiat

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Esittelijän katsaus ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista:

Muun muassa:

- rakennuslupatilasto 2019

- rakentajailta 20.2.

- kiertotalouden tiekartta

- hiilinielu/hiilitase selvitys

- Kolpeneenharjun ja Mäntyvaaran pohjavesialueiden selvitys

- Airbnb tilanne rakennusvalvonnan osalta

- rarkennustarkastajan viran täyttö

- tilannekatsaus eläinlääkinnän kehittämissuunnitelmaan  

Kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaan lautakunnan esittelijä vastaa siitä, että lautakunta käsittelee talousarvion toteutumista koskevan toiminta- ja talousraportin jokaisessa kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee tiedoksi esittelijän katsauksen ajankohtaisista ja valmistelussa olevista asioista sekä taloustilanteesta.

Päätös

Lisäykset Ajankohtaisiin asioihin:

- ympäristölautakunnan maaliskuun kokous siirretään pidettäväksi 25.3.2020

- lumitilanne

 

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.