Ympäristölautakunta, kokous 5.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Valmistelija

  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Perustelut

Rakennusvalvonnan viranhaltijapäätökset löytyvät oheismateriaalina esityslistan kohdasta ajankohtaiset asiat.

Rakennustarkastaja Pentti Ylitalo,​  3.12.2019 - 27.1.2020,  97 § ja 1-4 §

Toimistoinsinööri Hannu Kangas,​  3.12.2019 - 27.1.2020,​  191-196 § ja 1-9 §

Tarkastusinsinööri Jari Kortesalmi,​ 3.12.2019 - 27.1.2020, 194-204 § ja 1-5 §

Tarkastusrakennusmestari Rainer Björkberg,​ 3.12.2019 - 27.1.2020, 87-88 §

Paikkatietoasiantuntija Juha Iivari,​  3.12.2019 - 27.1.2020, 109-111 § ja 1-2§

Valvontainsinööri Tapio Lakkala, 3.12.2019 - 27.1.2020, 71-73 § ja 1 §

Valvontainsinööri Juha-Pekka Korpela  3.12.2019 - 27.1.2020,  40 § ja 1-3 §

Ylitornion kunnan päätökset  3.12.2019 - 29.1.2020,  6 kpl

Rakennustarkastaja
Muu päätös:
§ 1 Vakuuden hyväksymispäätös, Suomen Hoivatilat Oy per. yhtiön nimiin, Gardininkuja 1, nro 2019-949, 07.01.2020
§ 2 Vakuuden palauttamispäätös, 2019-865, Lapin ammattikorkeakoulu Oy, 13.01.2020
§ 3 Vakuuden palauttamispäätös 2019-41, Kiinteistö Oy Ylitornion Kallenkurvi, 16.01.2020

Terveystarkastaja Rovakaaren ympäristöterveydenhuolto
§ 1 Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa / Villasukka-Ravintola / Keijo Pernu, 22.01.2020
§ 2 Tupakkatuotteiden vähittäismyyntilupa / K-Market Muurola / Tero ja Mari Jolanki Ay, 22.01.2020
§ 3 Päätös lääkelain 54 a §:n mukaisesta nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntilupaa koskevasta hakemuksesta / K-Market Muurola / Tero ja Mari Jolanki Ay, 22.01.2020
§ 24 Päätös terveydensuojelulain 20 §:n 3 momentin mukaisen riskinarvioinnin hyväksymisestä ja käsittelystä perittävästä maksusta, 03.12.2019
§ 25 Tupakkatuotteiden (nikotiininesteiden) vähittäismyyntilupa / FinnVape Rovaniemi Sampokeskus, 16.12.2019

Toimistoinsinööri
§ 1 Vakuuden palauttamispäätös, Kiinteistö Oy Lampelankatu 9, nro 2019-922, 03.01.2020

Ympäristöpäällikkö
Hankintapäätös:
§ 1 Eläinlääkärin avustajapalvelu virka-ajalla, 20.02.2017
Henkilöstöpäätös:
§ 9 Kahden osa-aikaisen kaupungineläinlääkärin viransijaisuuden täyttäminen ajalle 1.9.2017 - 31.12.2018, 14.08.2017
§ 26 Valvontainsinöörin määräaikaisen viran täyttäminen, 11.12.2019
§ 27 Täyttöluvan myöntäminen terveystarkastajan viransijaisuuteen, 16.12.2019
§ 29 Irtisanoutuminen kaupungineläinlääkärin virasta (Pauliina Meri) ja viran täyttölupa, 27.12.2019
Muu päätös:
§ 28 Vakuuden hyväksymispäätös, Niukkanen Kimmo ja Sari, Taka-Lapinvaara, Rovaniemi 714-2019, 18.12.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Heikki Luiro, heikki.luiro@rovaniemi.fi
  • Erkki Lehtoniemi, ympäristöpäällikkö, erkki.lehtoniemi@rovaniemi.fi

Ympäristölautakunta merkitsee edellä olevat viranhaltijapäätökset tiedoksi. Rakennus-​ ym. lupapäätökset on kuulutettu julkipanoilmoituksilla erikseen. Näihin päätöksiin lautakunnalla ei ole otto-​oikeutta.

Ympäristölautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeutta rakennustarkastajan 1-3 §, terveystarkastajan 1-3 § ja 24-25 §, toimistoinsinöörin 1 § ja  ympäristöpäällikön 1 §, 9 §, 26-29 § päätöksiin.

Ympäristölautakunta toteaa,​ että nämä viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä pöytäkirjan kuulutuksen yhteydessä ympäristövalvonnassa os. Mäntyvaarantie 2.

Päätös

Ympäristölautakunta päätti yksimielisesti puheenjohtajan ja ympäristöpäällikön esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa; työ- ja virkaehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista; tai työnjohto- ja valvontaoikeuden käyttämistä.