§ 4 Luokanopettajan viransijaisuus Korkalovaaran peruskoulu/28428035

Lataa 

ROIDno-2021-1322

Päätöspäivämäärä

6.4.2021

Päätöksen tekijä

Apulaisrehtori Korkalovaaran peruskoulu

Päätöksen perustelut

Esitämme, että luokanopettajan viransijaisuuteen nro 28428035 valitaan määräaikaisesti ajalle

1.8.2021- 31.12.2021 KM Kaisa Soudunsaari. Perusteluna esitykselle on kelpoisuuden lisäksi

hakuilmoituksessa edellytettyjen kriteerien täyttyminen, yhteistyö- ja

vuorovaikutustaidot sekä haastattelussa esille tulleet vahvuudet.

Päätös

Luokanopettajan viransijaisuuteen nro  28428035, sijoituskouluna Korkalovaaran peruskoulu, valitaan

määräaikaisesti ajalle 1.8.2021 - 31.12.2021 KM Kaisa Soudunsaari. Perusteluna valinnalle

kelpoisuuden lisäksi ovat hakijan hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot,

kehittämishalukkuus sekä monipuoliset pedagogiset taidot.

Viransijaisuuteen valitun on toimitettava nähtäväksi Lain tarkoittama rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien

rikostaustan selvittämisestä (504/2002) ennen viran

vastaanottamista.

Viran palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Allekirjoitus

Apulaisrehtori Jukka Turpeenniemi

Organisaatiotieto

Koulutuspalvelut