§ 5 Määräaikainen luokanopettaja 28428226/Korkalovaaran peruskoulu

Lataa 

ROIDno-2021-2468

Päätöspäivämäärä

9.6.2021

Päätöksen tekijä

Apulaisrehtori Korkalovaaran peruskoulu

Päätöksen perustelut

Haastatteluryhmän esitys:

Esitämme, että luokanopettajan virkaan nro 28428226 valitaan määräaikaisesti ajalle

1.8.2021- 31.12.2021 KM Emilia Majaniemi. Perusteluna esitykselle on kelpoisuuden lisäksi

hakuilmoituksessa edellytettyjen kriteerien täyttyminen, yhteistyö- ja

vuorovaikutustaidot sekä haastattelussa esille tulleet vahvuudet.

Päätös

Luokanopettajan virkaan 28428226, sijoituskouluna Korkalovaaran peruskoulu, valitaan

määräaikaisesti ajalle 1.8.2021 - 31.12.2021 KM Emilia Majaniemi. Perusteluna valinnalle

kelpoisuuden lisäksi ovat hakijan hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot,

kehittämishalukkuus sekä monipuoliset pedagogiset taidot.

Virkaan valitun on toimitettava nähtäväksi Lain tarkoittama rikosrekisteriote lasten kanssa työskentelevien

rikostaustan selvittämisestä (504/2002) ennen viran

vastaanottamista.

Viran palkkaus määräytyy OVTES:n mukaisesti.

Virassa noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa.

Allekirjoitus

Apulaisrehtori Jukka Turpeenniemi

Organisaatiotieto

Koulutuspalvelut