§ 22 Palveluesimiehen viran nro 39407162 täyttäminen / Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen palveluohjaus

Lataa 

ROIDno-2020-4009

Päätöspäivämäärä

15.12.2020

Päätöksen tekijä

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Päätöksen perustelut

Perusteluna esitykselle on valitun kelpoisuus siirtymäsäännökset huomioiden sekä laaja kokemus ja hyvät tiedot palvelualueista. Risto Davidila on haastatteluissa osoittanut haettavaan tehtävään selkeää kehittämishalukkuutta ja kykyä toimia tehtävässä, jossa voi vaikuttaa asioihin ja kehittää palveluohjausta ja organisoida asioita kokonaisvaltaisesti varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluiden asiakaspalveluiden kehittämiseksi. Risto Davidila on osoittanut määrätietoisuutta toimiessaan varhaiskasvatusyksikön johtotehtävissä ja yhteistyössä koulutuspalveluiden kanssa.

Päätös

Hallintopäällikkö Risto Varis:

Palveluesimiehen virkaan nro 39407162 valitaan toistaiseksi 1.9.2021 lukien lastentarhanopettaja Risto Davidila ja varalle lastentarhanopettaja Ulla Haaranen. Virka täytetään kuuden (6) kuukauden koeajalla ja se täytetään ensin määräajaksi ajalle 18.1.2021- 31.8.2021 jonka jälkeen 1.9.2021 alkaen virka muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi.

Virkaan valitun on toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista. Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

 

 

Allekirjoitus

Risto Varis, hallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatuspalvelut