§ 14 Täyttölupa / palveluesimiehen virka nro 39407162

Lataa 

ROIDno-2020-3629

Päätöspäivämäärä

19.11.2020

Päätöksen tekijä

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Päätöksen perustelut

Varhaiskasvatus on lakisääteisiä ja tehtävien toteuttaminen edellyttää riittävää henkilöstöä suhteessa asiakasmääriin. Palveluohjauksessa on palveluesimiehen lisäksi  kolme palveluohjaajaa ja kaksi asiakassihteeriä. Palveluesimiehen rekrytointi on välttämätön palveluohjauksen toiminnan ja palvelujen turvaamiseksi. Virka julistetaan haettavaksi ja tarvittaessa uudelleen haettavaksi.

Päätös

Myönnän palvelupäällikön esityksen mukaisesti täyttöluvan 1.9.2021 alkaen palveluesimiehen virkaan nro 39407162.  Palveluesimiehen rekrytointi voidaan aloittaa heti ja virka voidaan täyttää määräajaksi siihen saakka, että viran vakituinen hoitaja aloittaa tehtävässään, kuitenkin enintään 31.8.2021 saakka. Virka julistetaan haettavaksi ja tarvittaessa uudelleen haettavaksi.

Allekirjoitus

Risto Varis, hallintopäällikkö

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatuspalvelut