§ 14 Varhaiskasvatusyksikön johtajan viran nro 39404002 täyttäminen / Ohjattu perhepäivähoito

Lataa 

ROIDno-2021-965

Päätöspäivämäärä

11.3.2021

Päätöksen tekijä

Hallintopäällikkö Sivistys- ja hyvinvointipalvelut

Päätöksen perustelut

Perusteluna valinnalle on Eeva Kuusniemi-Törmäsen varhaiskasvatusyksikön johtajan virkaan soveltuva koulutus siirtymäsäännöt huomioiden, riittävä johtajuuskokemus sekä haastattelussa esille tulleet vahvuudet.

Päätös

Hallintopäällikkö Risto Varis:

Valitsen varhaiskasvatusyksikön johtajan virkaan nro 39404002 toistaiseksi 2.8.2021 lukien sosiaalikasvattava Eeva Kuusniemi-Törmäsen ja varalle lastentarhanopettaja Paula Tuulaniemen palvelualuepäällikkö Tarja Kuoksan esityksen mukaisesti.

Virkaan valinta on ehdollinen, kunnes valittu on toimittanut ennen viran vastaanottamista hyväksyttävän lääkärintodistuksen terveydentilastaan ja esittänyt nähtäväksi lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämiseksi annetun lain (504/2002) mukaisen rikosrekisteriotteen.

Viran palkkaus määräytyy KVTES:n mukaisesti.

 

 

Allekirjoitus

Hallintopäällikkö Risto Varis

Organisaatiotieto

Varhaiskasvatuspalvelut