§ 3 Päätös neuvottelumenettelyyn siirtymisestä

Lataa 

ROIDno-2019-3685

Päätöspäivämäärä

14.2.2020

Päätöksen tekijä

Hankintapäällikkö

Päätöksen perustelut

Laki julkisista hankinnoísta ja käyttöoikeussopimuksista (29.12.2016/1397) 34 §:n 3 mom. ja  79–92 §:t.

Päätös

Rovaniemen kaupunki päättää siirtyä kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa koskevassa hankinnassa edellä esitetyin perustein julkisista hankinnoista annetun lain 34 §:n mukaiseen neuvottelumenettelyyn kaikkien määräaikaan mennessä tarjouksen jättäneiden tarjoajien kanssa.

Allekirjoitus

Satu Räisänen, hankintapäällikkö

Organisaatiotieto

Laki- ja hankintapalvelut