§ 12 Asemakaavan muutos korttelissa 5099, Raidetie 1

Lataa 

ROIDno-2020-3157

Päätöspäivämäärä

12.10.2020

Päätöksen tekijä

Kaavoituspäällikkö

Päätöksen perustelut

Asemakaavan muutoksella tutkitaan korttelin 5099 tonttien 1 ja 2 käyttötarkoituksen muutosta hakemuksen mukaisesti sekä asemakaavamerkintöjen ja -määräysten päivittämistä.

Päätös

Kaavoituspäällikkö päättää käynnistää asemakaavan muutoksen 17.kaupunginosan korttelin 5099 tonteilla 1 ja 2,​ Raidetie. Asemakaavan muutoksella tutkitaan korttelin 5099 tonttien 1 ja 2 käyttötarkoituksen muutosta hakemuksen mukaisesti sekä asemakaavamerkintöjen ja -määräysten päivittämistä. Asemakaavan muutos saatetaan vireille sekä valmisteluvaiheen kuulemista varten yleisesti nähtäville. Asemakaavan muutoksen hyväksyy elinvoimalautakunta. Hakijalta peritään kaavoituskustannukset 3000 € ja kuulutuskulut 300 €/ kuulutus.

Allekirjoitus

Kaavoituspäällikkö Markku Pyhäjärvi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut