§ 24 Aatenpuiston leikkipaikan peruskorjaus, urakoitsijan valinta

ROIDno-2020-535

Päätöspäivämäärä

29.4.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarkistettiin tarjouspyynnössä tarjoajayrityksille asetettujen kelpoisuusehtojen täyttyminen.

Tarjouspyynnön liitteenä olleessa urakkaohjelmassa oli asetettu urakkaan osallistuvalle henkilöstölle pätevyysvaatimukset. Tarjouspyynnön mukaan tarjoajan tuli liittää tarjoukseensa tiedot urakassa käytettävästä muusta henkilöstöstä sekä heidän pätevyydestä.

Lisäksi tarjouspyynnön mukaan tarjoajan tuli liittää tarjoukseensa kuvaus laadunvarmistusjärjestelmästä, sekä alustavat toiminta- ja laatusuunnitelmat.

Katefix Oy ei ollut liittänyt tarjoukseensa vaadittuja tietoja urakassa käytettävästä henkilöstöstä, laadunvarmistusjärjestelmästä eikä toiminta- ja laatusuunnitelmista. Näin ollen Katefix Oy:n tarjous katsottiin tarjouspyynnön vastaiseksi ja se suljettiin pois tarjouskilpailusta.

Työkone Koivisto Oy:n tarjous täytti kaikki tarjouspyynnössä asetetut soveltuvuusvaatimukset ja tarjous oli tarjouspyynnön mukainen.

Päätös

Tarjousten valintaperuste on kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena on halvin hinta. Hintavertailua ei kuitenkaan tarvinnut suorittaa, koska soveltuvia ja tarjouspyynnön mukaisia tarjouksia saapui ainoastaan yksi ja ko. yrityksen tarjoushinnan katsottiin olevan kohtuullinen.

Päätän valita Aatenpuiston leikkipaikan peruskorjaus -nimisen urakan urakoitsijaksi edullisimman kokonaistarjouksen tehneen Työkone Koivisto Oy:n. Tarjouksen kokonaishinta on 227 829,10 € (alv 0 %). Päätän valtuuttaa kaupunginpuutarhurin allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut