§ 34 Buildie -sovelluksen pienhankinta

Lataa 

ROIDno-2024-1159

Päätöspäivämäärä

21.3.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Toimialajohtajan päätös 22.6.2023 § 59: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa, ROIDno-2021-519.
Kysessä on suorahankintana toteutettava pienhankinta.

Hankinnan kustannus on tilaajan arvion mukaan käyttöarvoon nähden kohtuullinen, eikä kilpailuttamalla voida saavuttaa merkittävää kustannushyötyä.

Buildien projektipankki ja sähköiset kenttätyökalut hankitaan 12 kk mittaiseksi pilottikaudeksi.

Kuvaus

Rovaniemen yhdyskuntatekniikan yksikkö huolehtii kaupungin hallinnoimilla alueilla rakennuttamisen tehtävistä yhteistyössä Napapiirin Energia ja vesi Oy:n kanssa.

Yhteisrakentamiskohteilla yhdyskuntatekniikan yksikkö käyttää rakennuttamisen projektipankkina Napapiirin Energia ja vesi Oy:n projektipankkijärjestelmää, jonne kaikki rakennuttamisen asiakirjat kerätään. Yhdyskuntatekniikan omissa rakennuttamishankkeissa on käytetty projektipankkina pilvipalvelussa toimivaa GoogleDrive -pohjaista kansiorakennetta, jossa urakoitsijoille on voitu antaa jakolinkeillä käyttöoikeuksia tiedostoihin ja kansioihin.

Kaikki urakassa tuotettavat dokumentit tuotetaan ja tallennetaan GoogleDrive -kansiorakenteeseen manuaalisesti, eikä ratkaisu tue sähköisiä mobiilityökaluja, joilla projektipankkiin voitaisiin kirjata reaaliajassa esimerkiksi työmaiden valvontaraportteja ja valokuvia. Tiedon tallentamisen reaaliaikaisuuden merkitys korostuu laadunvalvonnassa, sillä rakennetut katurakenteet ja rakenteeseen asennettava infra pitää tarkastaa ja dokumentoida ennen niiden peittämistä ylemmillä rakennekerroksilla.

Buildie Oy tuottaa infrarakentamiseen keskittyvää projektinhallintaohjelmistoa, joka toimii selaimella ja mobiililaitteella. Ohjelmisto sisältää pilvipohjaisen projektipankin tiedostojen tallentamiseen, sekä mobiilityökalun työmaan dokumentointiin. Ohjelmisto tukee dokumentaation ja työmaan valokuvien tarkastelua paikkatietoon sidottuna, jolloin havaintopisteet voidaan tarkastaa kartalta. Palvelun käyttö vaatii kirjautumisen tunnuksilla, jolloin urakan tiedostojen hallinnointia ja käsittelyä voidaan rajoittaa ja ohjata tunnusten käyttäjäoikeuksilla.

Rovaniemen yhdyskuntatekniikan rakennuttamisen yksikkö on neuvotellut Buildie Oy: n kanssa infrarakentamiseen soveltuvan selainpohjaisen projektipankin ja mobiilityökalun pilotoimisesta ennalta määritetyllä rakentamiskohteella, jonka hankinta-asiakirjoihin kirjataan järjestelmän käyttövelvoite. Rakentamiskohteella ei ole käytettävissä Napapiirin Energia ja vesi Oy:n projektipankkijärjestelmää.

Pilotoinnin tavoitteena on testata järjestelmän soveltuvuutta Rovaniemen kaupungin rakennuttamiskohteilla ja saada kokemuksia sähköisten mobiilityökalujen käytöstä rakennuskohteen laadunvalvonnassa ja dokumentoinnissa.

Buildie Oy on tarjoutunut toteuttamaan 12 kk pituisen pilottijakson hintaan 5 920 € (alv 0 %)

Tarjous liitteenä.

Päätös

Päätän hankkia rakennuttamisen projektipankin ja mobiilityökalun Buildie Oy:ltä edellä kuvatulla toteutuksella.

Allekirjoitus

Janne Alkki, Kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut