§ 7 Fluent Outdoors järjestelmän hankinta

Lataa 

ROIDno-2023-4033

Päätöspäivämäärä

1.2.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Toimialajohtajan päätös 22.6.2023 § 59: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa, ROIDno-2021-519.
Kysessä on suorahankintana toteutettava pienhankinta. Hankinnan kustannus on tilaajan arvion mukaan käyttöarvoon nähden kohtuullinen, eikä kilpailuttamalla voida saavuttaa merkittävää kustannushyötyä.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin talvireittien kunnossapitourakassa ja puistojen sekä virkistys- ja liikunta-alueiden kunnossapitourakassa urakoitsijat käyttävät Fluent Progress RT Oy:n tuottamaa Fluent Kunto -toiminnanohjausjärjestelmää ja Fluent Outdoors näkymäpalvelua. Järjestelmien käyttö- ylläpitokustannukset on nykyisellään osana kunnossapitourakoiden kokonaiskustannusta.

Fluent Kunto -järjestelmällä kerätään tietoa toteutuneista toimenpiteistä moottorikelkkareiteiltä- ja urilta, hiihtoladuilta ja urheilu-, sekä luistelukentiltä.

Fluent Outdoors näkymäpalvelu on Fluent Kunto -järjestelmän julkinen katselupalvelu, josta asukkaat ja matkailijat saavat tiedon liikunta- ja virkistysalueiden, sekä moottorikelkkareittien ja -urien hoitotoimenpiteistä. Lisäksi tämän palvelun kautta hoidetaan asukasviestintää kuntalaisille.

Nykyiset kunnossapitourakat päättyvät 5/2024 ja nykyisten urakoitsijoiden hallinnoimat Fluent Kunto ja Outdoors -järjestelmien käyttö päättyy, jolloin myös tilaajan pääsy järjestelmiin estyy. Käytön ja omaisuutiedon hallinnan jatkuvuuden turvaamiseksi Rovaniemen kaupungin on perusteltua lunastaa käyttöönsä nykyisten kunnossapitourakoitsijoiden käyttämän Fluent Kunto ja Outdoors järjestelmät tietosisältöineen.

Järjestelmän siirtämisellä kaupungin ylläpitämäksi turvataan nykyisten kunnossapitourakoiden aikana kerätyn kunnossapitotiedon, päivitettyjen reitistötietojen sekä virkistys- ja liikunta-alueiden sijainti- ja ominaisuustietojen säilyminen kaupungin hallussa.

Kaupunki tarjoaa jatkossa ohjelmiston urakoitsijoiden käyttöön keväällä 2024 käynnistyvissä talvireittien kunnossapitourakkassa ja puistojen sekä virkistys- ja liikunta-alueiden kunnossapitourakoissa. Käynnistyvissä kunnossapitourakoissa kaupunki pidättää itsellään järjestelmän pääkäyttäjäoikeudet. Näin kaupunki saa käyttöönsä rajoittamattoman näkymän toimenpidetietoihin, sekä oikeuden hallita ja kehittää kuntalaisnäkymää.

Hankinta ei aiheuta suoraan uusia kustannuksia Rovaniemen kaupungille, sillä mikäli hankintaa ei tehtäisi, järjestelmä tulisi muussa tapauksessa sisältymään edelleen osaksi kunnossapitourakoiden kustannuksia. Hankkimalla jo käytössä olleen järjestelmän kokonaan uuden järjestelmän sijaan vältytään tietojen katoamisen, siirtämisen ja mahdollisen konvertoinnin aiheuttamilta kustannuksilta.

Kustannukset

Jatkuva kustannus järjestelmästä on 250 €/kk alv 0% sisältäen 5 käyttäjää.

Järjestelmän siirto ja perustamiskustannus 1500 € alv 0% (kertakustannus).

Järjestelmän hinta laskettuna jatkuvana palveluhankintana (48 kk): 13 500 € alv 0%.

Järjestelmän irtisanomisaika on 3 kk.

Päätös

Päätän hankkia Fluent Outdoors järjestelmän kuvatulla tietosisällöllä Fluent Progress RT Oy:ltä.

Allekirjoitus

Janne Alkki, Kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut