§ 25 Hankinnan keskeytys ,232194 / LATUVALOJEN LED-VALAISIMIEN VAIHTO

Lataa 

ROIDno-2019-1319

Päätöspäivämäärä

26.4.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Hankinta keskeytetään. Keskeytyksen perusteena on tarjouksen pyytäjän antamat ristiriitaiset tiedot tarjouksen määräajan päättymisestä.

Hankinnan keskeyttämiselle on edellä mainittujen perustelujen johdosta perusteltu syy. Ratkaisu ei vaikuta syrjivästi tarjoajiin

Päätös

Edellä mainituin perustein päätän, että LATUVALOJEN LED-VALAISIMIEN VAIHTO 2019 hankinta keskeytetään ja järjestetään uusi tarjouskilpailu

Allekirjoitus

Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut