§ 43 Hankintapäätös, Katu- ja vesihuollon suunnittelu; Jalankulku- ja pyöräilyväylät, Korkalovaara

Lataa 

ROIDno-2023-3243

Päätöspäivämäärä

1.12.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Toimialajohtajan päätös 22.6.2023 § 59: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa, ROIDno-2021-519. Napapiirin Vesi Oy on omalta osaltaan valtuuttanut valtakirjalla kaupungininsinöörin päättämään "Katu- ja vesihuollon suunnittelu, Jalankulku- ja pyöräilyväylät, Korkalovaara" suunnittelun hankinnan hankintakilpailutuksen mukaisesti.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut ja Napapiirin Vesi Oy ovat pyytäneet kokonaishintatarjousta 3. ja 6.kaupunginosissa sijaitsevien jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnittelusta, Revontultentie jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Sienipolku-Evakkotie, jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Revontultentie-Sompiontie ja jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Revontultentie-Nuotiotie. Suunnittelutoimeksianto sisältää katu-, liikenteenohjaus-, valaistus- ja vesihuollon rakentamissuunnitelmien laatiminen yhteishankintana.

HANKINTASOPIMUS

Kyseessä on kertahankintana tehtävä suunnittelutoimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoimen ja kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Suunnittelutoimeksianto päättyy, kun tehtävä on allekirjoitettu ja vastaanotettu hyväksytysti.

ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY

Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen.

TARJOAJIEN SOVELTUVUUS

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset.

Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.

TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyyntö lähetty 8.11.2023 klo 14:59.

Määräaikaan 24.11.2023 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä kaksi tarjousta, jotka jättivät:

- Ramboll Finland Oy

- Sweco Finland Oy

 

 

Päätös

Päätän, että suunnittelutyö hankitaan Sweco Finland Oy:ltä.

Allekirjoitus

Kaupungininsininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut