§ 33 Hankintapäätös, katu- ja vesihuollon suunnittelu: Johtokatu

Lataa 

ROIDno-2023-3051

Päätöspäivämäärä

5.10.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Toimialajohtajan päätös 22.06.2023 § 59: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa, ROIDno-2021-519

Napapiirin Vesi Oy on omalta osaltaan valtuuttanut valtakirjalla kaupungininsinöörin päättämään ”Katu- ja vesihuollon suunnittelu, Johtokatu” nimisen katu- ja vesihuoltosuunnittelun hankinnan hankintakilpailutuksen mukaisesti.

Kuvaus

HANKINNAN KUVAUS

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut ja Napapiirin Vesi Oy ovat pyytäneet kokonaishintatarjousta Rovaniemen kaupungin 8. kaupunginosassa sijaitsevan Johtokadun alueen katu-, liikenteenohjaus-, valaistus- ja vesihuollon rakennussuunnitelmien laatimisesta yhteishankintana.

HANKINTASOPIMUS

Kyseessä on kertahankintana tehtävä suunnittelutoimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Suunnittelutoimeksianto päättyy, kun tehtävä on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti.

ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY

Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita.

Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen.

TARJOAJIEN SOVELTUVUUS

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset.

Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.

TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyyntö lähetetty 19.09.2023 klo 13:30.

Määräaikaan 29.09.2023 klo 12:00 mennessä saapui yhteensä kaksi tarjousta, jotka jättivät:

- Ramboll Finland Oy

- WSP Finland Oy.

Päätös

Päätän, että suunnittelutyö hankitaan Ramboll Finland Oy:ltä.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut