§ 5 Hankintapäätös: katusuunnittelu: Veitikantie välillä Vapaudentie-Vt4

Lataa 

ROIDno-2023-4076

Päätöspäivämäärä

26.1.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Toimialajohtajan päätös 22.06.2023 § 54: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa

Kuvaus

Hankinnan kuvaus

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut on pyytänyt kokonaishintatarjousta Rovaniemen kaupungin 2. kaupunginosassa sijaitsevan Veitikantien katu-, liikenteenohjaus- sekä valaistuksen rakennussuunnitelmien laatimisesta.

HANKINNAN SOPIMUSKAUSI

Kyseessä on kertahankintana tehtävä suunnittelutoimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Suunnittelutoimeksianto päättyy, kun tehtävä on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti.

ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY

Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita.

Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen.

TARJOAJIEN SOVELTUVUUS

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset.

Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.

TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjouspyyntö lähetetty

12.1.2024 klo 15:30

Määräaikaan 22.1.2024 klo 15:00 mennessä saapui yhteensä viisi tarjousta

- Destia Oy, Asiantuntijapalvelut

- Ramboll Finland Oy

- Sitowise Oy

- Sweco Finland Oy

- WSP Finland Oy

Päätös

Päätän, että suunnittelutyö hankitaan tarjouspyynnön mukaisesti halvimman hinnan antaneelta Sitowise Oy:ltä.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut