§ 29 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan vapaa-ajan kiinteistöjen perusmaksu ja yhteiskeräyspisteiden käyttömaksu 01.01.2023 - 31.12.2023

Lataa 

ROIDno-2023-3003

Päätöspäivämäärä

8.9.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan jätehuoltojaosto on kokouksessaan 01.08.2012 § 4 päättänyt siirtää ratkaisuvaltansa jätemaksutaksaan perustuvien maksuunpanoluetteloiden hyväksymisen osalta Rovaniemen kaupungininsinöörille.

Kuvaus

Napapiirin Residuum Oy on 1.9.2023 toimittanut hyväksyttäväksi Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan vapaa-ajan kiinteistöjen perusmaksun ja yhteiskeräyspisteiden käyttömaksun maksuunpanoluettelon vuodelta 2023. Maksuunpanoluettelot käsittävät asiakasnumerot 0181023 - 2922223. Luettelo on päätöksen liitteenä (ei verkkojulkinen, sisältää henkilötietoja).

Päätös

Päätän hyväksyä liitteen mukaisen Rovaniemen kaupungin, Ranuan ja Pellon kuntien vakituisten kiinteistöjen jätehuollon perusmaksun maksuunpanoluettelon käsittäen asiakasnumerot 0181023 - 2922223.

Allekirjoitus

Janne Alkki, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut