§ 30 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan kunnanjärjestämän jätteenkeräysalueiden jäteastiatyhjennykset ja yhteiskeräyspisteiden käyttömaksut ajalla 1.5.-31.8.2023

Lataa 

ROIDno-2023-3003

Päätöspäivämäärä

8.9.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan jätehuoltojaosto on kokouksessaan 01.08.2012 § 4 päättänyt siirtää ratkaisuvaltansa jätemaksutaksaan perustuvien maksuunpanoluetteloiden hyväksymisen osalta Rovaniemen kaupungininsinöörille.

Kuvaus

Napapiirin Residuum Oy on toimittanut 4.9.2023 Rovaniemen ja Ranuan kunnan järjestämän jätteenkeräysalueen vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen jäteastioiden tyhjennysten sekä yhteiskeräyspisteiden käyttömaksun ajalta 1.5.-31.8.2023 maksuunpanoluettelon hyväksyttäväksi. Maksuunpanoluettelo käsittää asiakasnumerot 0180010 - 1926374.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteen mukaisen Rovaniemen ja Ranuan vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan asuntojen jäteastian tyhjennysmaksun sekä yhteiskeräyspisteen käyttömaksun maksuunpanoluettelon käsittäen asiakasnumerot 0180010 - 1926374.

Allekirjoitus

Janne Alkki, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut