§ 55 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen: Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan vapaa-ajan huoneistojen jäteastiatyhjennykset sekä jätehuollon perusmaksu ajalla 1.1.-31.12.2023

Lataa 

ROIDno-2023-3003

Päätöspäivämäärä

22.12.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan jätehuoltojaosto on kokouksessaan 01.08.2012 § 4 päättänyt siirtää ratkaisuvaltansa jätemaksutaksaan perustuvien maksuunpanoluetteloiden hyväksymisen osalta kaupungininsinöörille.

Kuvaus

Napapiirin Residuum Oy on toimittanut 20.12.2023 hyväksyttäväksi Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan vapaa-ajan huoneistojen kunnanjärjestämän jätteenkeräysalueen jäteastian tyhjennysmaksujen ja jätehuollon perusmaksujen maksuunpanoluettelon ajalta 1.1- 31.12.2023. Maksuunpanoluettelo päätöksen liitteenä (sisältää henkilötietoja).

Päätös

Päätän hyväksyä liitteen mukaisen jätetaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon.

Allekirjoitus

Janne Alkki
kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut