§ 4 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan huoneistojen jäteastian tyhjennysmaksu sekä yhteiskeräyspisteiden käyttömaksu 1.9.-31.12.2018.

Lataa 

ROIDno-2018-65

Päätöspäivämäärä

14.1.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan jätehuoltojaosto on kokouksessaan 1.8.2012 § 4 päättänyt siirtää ratkaisuvaltansa jätemaksutaksaan perustuvien maksuunpanoluetteloiden hyväksymisen osalta kaupungininsinöörille.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteen mukaisen Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan huoneistojen jäteastian tyhjennysmaksun ja yhteiskeräyspisteiden käyttömaksun 1.9-31.12.2018 maksuunpanoluettelon käsittäen asiakasnumerot 0180002-9000901.

Allekirjoitus

Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut