§ 42 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan huoneistojen jäteastian tyhjennysmaksu sekä yhteiskeräyspisteen käyttömaksu 1.5. - 31.8.2019.

Lataa 

ROIDno-2019-2760

Päätöspäivämäärä

11.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan jätehuoltojaosto on kokouksessaan 01.08.2012 § 4 päättänyt siirtää ratkaisuvaltansa jätemaksutaksaan perustuvien maksuunpanoluetteloiden hyväksymisen osalta Rovaniemen kaupungininsinöörille.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteen mukaisen Rovaniemen ja Ranuan vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan huoneistojen jäteastian tyhjennysmaksun sekä yhteiskeräyspisteen käyttömaksun 1.5. - 31.8.2019 maksuunpanoluettelon käsittäen asiakasnumerot 0180002 - 9000901. 

Allekirjoitus

kaupungininsinööri Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut