§ 43 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Vapaa-ajan huoneistojen yhteiskeräyspisteen käyttömaksu sekä perusmaksu 1.1-31.12.2019.

Lataa 

ROIDno-2019-2695

Päätöspäivämäärä

11.9.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan jätehuoltojaosto on kokouksessaan 01.08.2012 § 4 päättänyt siirtää ratkaisuvaltansa jätemaksutaksaan perustuvien maksuunpanoluetteloiden hyväksymisen osalta Rovaniemen kaupungininsinöörille.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteen mukaisen Rovaniemen kaupungin sekä Ranuan ja Pellon kuntien  vapaa-ajan huoneistojen yhteiskeräyspisteen käyttömaksun ja perusmaksun 1.1-31.12.2019 maksuunpanoluettelon. Maksuunpanoluettelo käsittää asiakasnumerot 0181222 - 2903581. 

Allekirjoitus

Peuraniemi Olli

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut