§ 49 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Vapaa-ajan huoneistojen jäteastian tyhjennys ja jätehuollon perusmaksu 1.1.- 31.12.2019. 

Lataa 

ROIDno-2019-3730

Päätöspäivämäärä

10.12.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan jätehuoltojaosto on kokouksessaan 01.08.2012 § 4 päättänyt siirtää ratkaisuvaltansa jätemaksutaksaan perustuvien maksuunpanoluetteloiden hyväksymisen osalta Rovaniemen kaupungininsinöörille.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteen mukaisen Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan vapaa-ajan huoneistojen kunnan järjestämän jätteenkeräyksen alueen jäteastian tyhjennyksen ja jätehuollon perusmaksun 1.1-31.12.2019 maksuunpanoluettelon. Maksuunpanoluettelo käsittää asiakasnumerot 0180064 - 1001231.

Allekirjoitus

Peuraniemi Olli

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut