§ 2 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Rovaniemen kaupungin ja Ranuan kunnan alueen huoneistojen jäteastioiden tyhjennysmaksu sekä yhteiskeräyspisteiden käyttömaksu 1.9.-31.12.2019.

Lataa 

ROIDno-2020-52

Päätöspäivämäärä

8.1.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan jätehuoltojaosto on kokouksessaan 01.08.2012 § 4 päättänyt siirtää ratkaisuvaltansa jätemaksutaksaan perustuvien maksuunpanoluetteloiden hyväksymisen osalta Rovaniemen kaupungininsinöörille.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteen mukaisen Rovaniemen ja Ranuan vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan huoneistojen jäteastian tyhjennysmaksun sekä yhteiskeräyspisteen käyttömaksun 1.9. - 31.12.2019 maksuunpanoluettelon käsittäen asiakasnumerot 0180002 - 1099999. 

Allekirjoitus

kaupungininsinööri Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut