§ 25 Jätemaksutaksaan perustuvan maksuunpanoluettelon hyväksyminen. Vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan huoneistojen jäteastian tyhjennysmaksu sekä yhteiskeräyspisteen käyttömaksu 1.1. - 30.4.2020.

Lataa 

ROIDno-2020-1555

Päätöspäivämäärä

7.5.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Rovaniemen kaupungin, Pellon ja Ranuan jätehuoltojaosto on kokouksessaan 01.08.2012 § 4 päättänyt siirtää ratkaisuvaltansa jätemaksutaksaan perustuvien maksuunpanoluetteloiden hyväksymisen osalta Rovaniemen kaupungininsinöörille.

Päätös

Päätän hyväksyä liitteen mukaisen Rovaniemen ja Ranuan vakituisten asuntojen ja vapaa-ajan huoneistojen jäteastian tyhjennysmaksun sekä yhteiskeräyspisteen käyttömaksun 1.1. - 30.4.2020 maksuunpanoluettelon käsittäen asiakasnumerot 0180002 - 1002222. 

Allekirjoitus

kaupungininsinööri Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Sivistys- ja hyvinvointipalvelut