§ 13 Joulumaantien viimeistelytyöt, urakoitsijan valinta

Lataa 

ROIDno-2024-366

Päätöspäivämäärä

23.2.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Toimialajohtajan päätös 22.06.2023 § 54: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelut on pyytänyt urakkatarjouksia Joulumaantien viimeistelytöistä. Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita ja hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen.

Kyseessä on kertahankintana tehtävä toimeksianto. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kaikki osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen.

Toimeksianto päättyy, kun urakka on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti.

Määräaikaan 16.2.2024 klo 14:00 mennessä saapui yhteensä neljä tarjousta. Tarjouksen jättivät:

- Destia Oy

- Napapiirin Maanrakennus Oy

- Kaukomaa Oy

- Kaivuriapu Oy

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkastamisessa todettiin, että kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Päätös

Päätän, että Joulumaantien viimeistelytyöt -niminen urakka hankitaan tarjouspyynnön mukaisesti edullisimman kokonaishinnan antaneelta Napapiirin Maanrakennus Oy:ltä.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut