§ 25 Katusuunnitelman hyväksyminen: Halvarinranta välillä Lankkutie- Jääkärinkuja

Lataa 

ROIDno-2024-694

Päätöspäivämäärä

4.3.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 25.5.2022 § 66

Kuvaus

Kadun saneeraamiseksi on laadittu seuraavan katupiirustuksen mukainen katusuunnitelma: 15.kaupunginosa;  Halvarinranta välillä Lankkutie- Jääkärinkuja, piirustusnumero 8299 A,B,C - 222.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.2 - 21.2.2024 välisen ajan. Nähtävilläolosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 7.2.2024, asiakaspalvelupiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nähtävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta on jätetty yksi (1) muistutus.

Vastauksena jätettyyn muistutukseen:

Laaditun katusuunnitelman mukaan välitöntä suistumisvaaraa ajoradalta laskuojaan ei ole ja näin ollen suojakaiteen tarvetta ei ole katsottu tarpeelliseksi.

 

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavan katupiirustuksen mukaisen katusuunnitelman: 15.kaupunginosa, Halvarinranta välillä Lankkutie- Jääkärinkuja, piirustusnumero 8299 A,B,C - 222.

Allekirjoitus

kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut