§ 21 Katusuunnitelman hyväksyminen: Heikinkuja

Lataa 

ROIDno-2024-681

Päätöspäivämäärä

4.3.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 25.5.2022 § 66.

Kuvaus

Kadun saneeraamiseksi on laadittu seuraavan katupiirustuksen mukainen katusuunnitelma: 15.kaupunginosa; Heikinkuja, piirustusnumero 8228A - 222.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.2 - 21.2.2024 välisen ajan. Nähtävilläolosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 7.2.2024, asiakaspalvelupiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu  koko nähtävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta  ei ole jätetty muistutuksia.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavan katupiirustuksen mukaisen katusuunnitelman: 15.kaupunginosa; Heikinkuja, piirustusnumero 8228A - 222.

Allekirjoitus

kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut