§ 8 Katusuunnitelman hyväksyminen: Johtokatu, Asentajankatu ja Isoaavantie (sivuoja)

Lataa 

ROIDno-2023-4075

Päätöspäivämäärä

7.2.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 24.5.2022 § 66

Kuvaus

Uusien katujen rakentamiseksi sekä nykyisen kadun sivuojan kunnostamiseksi on laadittu seuraavien katupiirustuksien mukaiset katusuunnitelmat:

8. kaupunginosa: Johtokatu piirustukset nro 8303 A...C-222, Asentajankatu piirustukset nro 8304 A...B-222 sekä Isoaavantien sivuoja piirustukset nro 8305 A...B-222.

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 19.12.2023 - 9.1.2024 välisen ajan. Nähtävillä olosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 19.12.2023 sekä asiakaspalvelupiste Osviitassa koko nähtävillä olon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksista ei jätetty muistutuksia.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavien piirustusten mukaiset katusuunnitelmat:

8. kaupunginosa: Johtokatu piirustukset nro 8303 A...C-222, Asentajankatu piirustukset nro 8304 A...B-222 sekä Isoaavantien sivuoja piirustukset nro 8305 A...B-222.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut