§ 53 Katusuunnitelman hyväksyminen; Joulumaantie pl, 0-100 ja Joulupuistontie plv. 0-80

Lataa 

ROIDno-2023-3826

Päätöspäivämäärä

18.12.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 24.5.2022 § 66.

Kuvaus

Kadunrakentamiseksi on laadittu seuraavan katupiirustuksen mukaiset katusuunnitelmat: 18. kaupunginosa; Joulumaantie plv. 0-100 ja Joulupuistontie plv. 0-80, piirustusnumero 8301 A -222 ja 8301 B-222. Katusuunnitelmaehtotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 17.11.- 1.12.2023 välisen ajan.

Nähtävilläolosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 17.11.2023, asiointipiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nähtävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksista ei ole jätetty muistutuksia. 

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavan piirustuksen mukaiset katusuunnitelmat 18. kaupunginosa: Joulumaantie plv 0-100 ja Joulupuistontie plv. 0-80, piirustusnumero 8103 A-222 ja 8103 B-222.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut