§ 22 Katusuunnitelman hyväksyminen: Kaamoskuja ja kevyen liikenteen väylä välillä Kaamoskuja - Vaaranlampi

Lataa 

ROIDno-2024-682

Päätöspäivämäärä

4.3.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 25.5.2022 § 66 .

Kuvaus

Kadun ja kevyen liikenteen väylän saneeraamiseksi on laadittu seuraavan katupiirustuksen mukainen katusuunnitelma: 6.kaupunginosa; Kaamoskuja ja kevyen liikenteen väylä välillä Kaamoskuja - Vaaranlampi, piirustusnumero 8327A,B,C - 222.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.2 - 21.2.2024 välisen ajan. Nähtävilläolosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 7.2.2024, asiakaspalvelupiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nähtävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

 

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavan katupiirustuksen mukaisen katusuunnitelman: 6.kaupunginosa, Kaamoskuja ja kevyen liikenteen väylä välillä Kaamoskuja - Vaaranlampi, piirustusnumero 8327A,B,C - 222 .

Allekirjoitus

kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut