§ 14 Katusuunnitelman hyväksyminen: Katajaranta/Ilvespolku jk+pp-tieyhteys Kajaanintien jk+pp-tielle

Lataa 

ROIDno-2024-677

Päätöspäivämäärä

26.2.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 24.5.2022 § 66.

Kuvaus

Kevyen liikenteen väylän rakentamiseksi on laadittu seuraavan katupiirustuksen mukainen katusuunnitelma: 4. kaupunginosa; Katajaranta/Ilvespolku jk+pp-tieyteys Kajaanintie jp+pp-tielle, piirustusnumero 8325-222. Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.2 - 21.2.2024 välisen ajan.

Nähtävilläolosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 7.2.2024, asiakaspalvelupiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nätävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavan katupiirustuksen mukaisen katusuunnitelman: 4. kaupunginosa: Katajaranta/Ilvespolku jk+pp-tieyhteys Kajaanintien jk+pp-tielle piirustusnumero 8325-222.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut