§ 15 Katusuunnitelman hyväksyminen: Koulukuja ja kevyen liikenteen väylä välillä Koulukuja-Kaamoskuja

Lataa 

ROIDno-2024-676

Päätöspäivämäärä

26.2.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 25.5.2022 § 66.

Kuvaus

Kadun ja kevyen liikenteen väylän saneeraamiseksi on laadittu seuraavan katupiirustuksen mukainen katusuunnitelma: 6.kaupunginosa; Koulukuja ja kevyen liikenteen väylä välillä Koulukuja - Kaamoskuja, piirustusnumero 8326 A,B,C-222.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.2. - 21.2.2024 välisen ajan. Nähtävilläolosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 7.2.2024, asiakaspalvelu Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nähtävilläolonojan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Päätös

Päätä hyväksyä seuraavan katupiirustuksen mukaisen katusuunnitelman: 6.kaupunginosa; Koulukuja ja kevyen liikenteen väylä välillä Koulukuja - Kaamoskuja, piirustusnumero 8326A,B,C - 222.

Allekirjoitus

kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut