§ 18 Katusuunnitelman hyväksyminen: Kulppilantie välillä pl 410(Reunatie)-Kuusamontie (Mt81)

Lataa 

ROIDno-2024-678

Päätöspäivämäärä

4.3.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 25.5.2022 § 66.

Kuvaus

Kadun saneeraamiseksi on laadittu seuraavan mukainen katusuunnitelma: 15. kaupunginosa: Kulppilantie välillä pl 410 (Reunatie)-Kuusamontie (Mt81) piirustusnumero 8227 A,B,C-222.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.2.-21.2.2024 välisen ajan. Nähtävilläolosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 7.2.2024, asiakaspalvelupiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nähtävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavan katupiirustuksen mukaisen katusuunnitelman 15. kaupunginosa: Kulppilantie välillä pl 410(Reunatie) - Kuusamontie (Mt81) piirustusnumero 8227 A,B,C-222

Allekirjoitus

kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut