§ 31 Katusuunnitelman hyväksyminen: Lähteenpolku, Palontörmänkuja ja P-alue, Kevyen liikenteen väylä välillä Palontörmänkuja - Harjuntie

Lataa 

ROIDno-2024-1075

Päätöspäivämäärä

14.3.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 25.5.2022 § 66.

Kuvaus

Katujen ja kevyen liikenteen väylien saneeraamiseksi ja rakentamiseksi on laadittu seuraavien katupiirustusten mukaiset katusuunnitelmat: 15.kaupunginosa; Lähteenpolku ja kevyen liikenteenväylä välillä Lähteenpolku - Kt 81 (Kevyen liikenteen väylä), piirustusnumero 8261 A,B,C - 222, ; Palontörmänkuja ja P-alue, piirustusnumero 8266 A,B,C,D - 222 ja Kevyen liikenteen väylä välillä Palontörmänkuja - Harjuntie, piirustusnumero 8267 A,B - 222

Katusuunnitelmaehdotukset ovat olleet julkisesti nähtävillä 26.2 - 11.3.2024 välisen ajan. Nähtävilläolosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 26.2.2024, asiakaspalvelupiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu  koko nähtävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksista ei ole jätetty muistutuksia.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavien katupiirustusten mukaiset katusuunnitelmat: 15. kaupunginosa; Lähteenpolku ja kevyen liikenteenväylä välillä Lähteenpolku - Kt 81 (Kevyen liikenteen väylä), piirustusnumero 8261 A,B,C - 222, ; Palontörmänkuja ja P-alue, piirustusnumero 8266 A,B,C,D - 222 ja Kevyen liikenteen väylä välillä Palontörmänkuja - Harjuntie, piirustusnumero 8267 A,B - 222

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut