§ 6 Katusuunnitelman hyväksyminen: Lapinkävijäntie välillä Hallituskatu-Revontuli kauppakeskus, Kairatie välillä pl65-Lapinkävijäntie, Ruokasenkatu välillä Lapinkävijäntie-vt4, Riistatie välillä Vartiokatu-Lapinkävijäntie, puistopolku J1, paikoitusalue

Lataa 

ROIDno-2019-310

Päätöspäivämäärä

30.1.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Lapinkävijäntien välillä Hallituskatu-Revontuli kauppakeskus sekä siihen liittyvien katujen Kairatie välillä pl65-Lapinkävijäntie ja Riistatie välillä Vartiokatu-Lapinkävijäntie (muutetaan kevyen liikenteen väyläksi) parantaminen sekä uuden kadun Ruokasenkatu välillä Lapinkävijäntie-vt4, puistopolun J1 sekä paikoitusalueen rakentaminen.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavien piirustusten mukaisen katusuunnitelman: Lapinkävijäntie välillä Hallituskatu-Revontuli kauppakeskus, Kairatie välillä pl65-Lapinkävijäntie, Ruokasenkatu välillä Lapinkävijäntie-vt4, Riistatie välillä Vartiokatu-Lapinkävijäntie, puistopolku J1, paikoitusalue, piirustukset nro 8015 A...E,G-222 sekä 8016 A...F-222.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut