§ 21 Katusuunnitelman hyväksyminen: Ounasrinteentien jk+pp-tie välille Linnuntie-Rekimatka

Lataa 

ROIDno-2020-716

Päätöspäivämäärä

25.3.2020

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Ounasrinteentien jalankulku- ja pyörätien tarve on esitetty Rovaniemen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2030:ssa (KH 12.9.2016 §354). Väylä puuttuu välillä Linnuntien läntinen liittymä - Rekimatka. Sen toteuttamista on myöhemmin kiirehditty valtuustoaloitteella (Tekninen lautakunta 20.11.2018 § 145 ). Väylän rakentaminen on hyväksytty vuoden 2020 työohjelmaan (Tekninen lautakunta 10.12.2019 § 169).

Suivakkotien ja Peuratien asukkaat (16 allekirjoitusta) ovat jättäneet nähtävillä olon aikana muistutuksen väylän sijoittamisesta Ounasrinteentien eteläpuolelle sen kiinteistöille aiheuttaman haitan vuoksi.

Väylän päällysteen reuna sijoittuu noin kuuden metrin ja pengerluiskan alareuna noin kolmen metrin päähän lähimmän kiinteistön rajasta. Etäisyys rajaan vaihtelee päällysteen reunasta 6 ja 12 metrin välillä sekä penkereen alareunasta 3 ja 10 metrin välillä. Väylä sijoittuu Ounasrinteentien katualueelle. Pengerluiskan helma ulottuu joiltakin osin kaavan mukaiselle puistoalueelle.

Muistutukseen vastineena yhdyskuntatekniikan yksikkö toteaa, että jalankulku- ja pyöräilyväylä on sijoitettava väyläverkon toiminta ja turvallisuus huomioiden. Sijoittamisessa on huomioitu tämän aluereitin jatkuvuus ja sujuvuus, väylän käyttäjien sijoittuminen väylän suhteen, Ounasrinteentien ylitysten määrä sekä ylityspaikkoja käyttävän liikenteen määrä.

Suunnitelmassa esitetyn mukaisesti toteutettu väylä sijoittuu nykyisen kaupungin keskustaan ulottuvan jalankulun ja pyöräilyn aluereitin jatkeeksi samalle puolelle autoliikenteen pääkatua Ounasrinteentietä. Alueella tehdyn kaavarunkotarkastelun mukaan kyseinen väylä tulee vielä jatkumaan tulevaisuudessa eteenpäin ja tulee sijaitsemaan edelleen samalla puolella autoliikenteen pääkatua. Väylä on sijoitettu sille puolelle Ounasrinteentietä, jossa on enemmän asukkaita. Liikenneturvallisuuden kannalta on olennaista, että Ounasrinteentien ylittäjien ja ylityspaikkojen määrää on pienin mahdollinen. Voimakkaasti sivukalteva maasto ei mahdollista ylitysten toteutusta eritasoratkaisuina.

Asukkaiden kokemaa haittaa huomioidaan suojaamalla puistoalueen kasvillisuutta rakentamisen aikana ja maisemoimalla pengerluiskaa nurmetuksella sekä puu- ja pensasistutuksilla.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavien piirustusten: Ounasrinteentie jk+pp-tie, piirustukset 8071 A,B,C-222 mukaisen katusuunnitelman.

Allekirjoitus

kaupungininsinööri, Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut