§ 24 Katusuunnitelman hyväksyminen: Paljetie

Lataa 

ROIDno-2023-1320

Päätöspäivämäärä

1.8.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Paljetien parantaminen.

Kuvaus

Kadun perusparantamiseksi on laadittu seuraavien katupiirustuksien mukainen katusuunnitelma:

9. Kaupunginosa: Paljetie piirustukset nro 8281 A,B-222.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 30.5.2023 - 13.6.2023 välisen ajan. Nähtävillä olosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 30.5.2023, asiointipiste Osviitassa sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nähtävillä olon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta ei jätetty muistutuksia.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavien piirustusten mukaisen katusuunnitelman:

9. Kaupunginosa: Paljetie piirustukset nro 8281 A,B-222.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut