§ 27 Katusuunnitelman hyväksyminen; Pannunkorva

Lataa 

ROIDno-2024-1073

Päätöspäivämäärä

14.3.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 25.5.2022 § 66.

Kuvaus

Kadun saneeraamiseksi on laadittu seuraavan katupiirustuksen mukainen katusuunnitelma: 15.kaupunginosa; Pannunkorva, piirustusnumero 8310 A,B,C-222 .

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 26.2 - 11.3.2024 välisen ajan. Nähtävilläolosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 26.2.2024, asiakaspalvelupiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu  koko nähtävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta  ei ole jätetty muistutuksia.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavan katupiirustuksen mukaisen katusuunnitelman: 15. kaupunginosa; Pannunkorva, piirustusnumero 8310 A,B,C - 222.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut