§ 20 Katusuunnitelman hyväksyminen: Pykäläkuja

Lataa 

ROIDno-2024-680

Päätöspäivämäärä

4.3.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 25.5.2022 § 66.

Kuvaus

Kadun saneeraamiseksi on laadittu seuraavan katupiirustuksen mukainen katusuunnitelma: 15.kaupunginosa, Pykäläkuja, piirustusnumero 8229A - 222.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisestii nähtävillä 7.2.-21.2.2024 välisen ajan. Nähtävilläolosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 7.2.2024, asiakanpalvelupiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nähtävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Päätös

Päätä hyväksyä seuraavan katupiirustuksen mukaisen katusuunnitelman: 15.kaupunginosa; Pykäläkuja piirustusnumero 8229 A - 222.

Allekirjoitus

kaupunginisinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut