§ 19 Katusuunnitelman hyväksyminen: Reunatie välillä Kulppilantie - Pykäläkuja

Lataa 

ROIDno-2024-679

Päätöspäivämäärä

4.3.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 25.5.2022 § 66.

Kuvaus

Kadun saneeraamiseksi on laadittu seuraavan katupiirustuksen mukainen katusuunnitelma: 15. kaupunginosa; Reunatie välillä Kulppilantie - Pykäläkuja, piirustusnumero 8230A-222.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.2. - 21.2.2024 välisen ajan. Nähtävilläolosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 7.2.2024, asiakaspalvelupiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa  rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nähtävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavan katupiirustuksen mukaisen katusuunnitelman: 15.kaupunginosa; Reunatie välillä Kulppilantie - Pykäläkuja piirustusnumero 8230A - 222.

Allekirjoitus

kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut