§ 32 Katusuunnitelman hyväksyminen: Revontultentie, jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Sienipolku-Evakkotie

Lataa 

ROIDno-2024-1072

Päätöspäivämäärä

14.3.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 25.5.2022 § 66 .

Kuvaus

Kevyen liikenteen väylän saneeraamiseksi on laadittu seuraavan katupiirustuksen mukainen katusuunnitelma: 6. kaupunginosa, Revontultentie, jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Sienipolku-Evakkotie, piirustusnumero 8323 A,B-222 .

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 26.2.-11.3.2024 välisen ajan. Nähtävilläolosta  on ilmoitettu Lapin Kansassa 26.2.2024, asiakaspalvelupiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nähtävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavan katupiirustuksen mukaisen katusuunnitelman 6. kaupunginosa; Revontultentie, jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Sienipolku-Evakkotie, piirustusnumero 8323 A,B-222 .

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut