§ 26 Katusuunnitelman hyväksyminen; Rivitie välillä Nahkurintie - kortteli 1140 tontti 4 ja kevyen liikenteen väylä välillä Rivitie-Lankkutie

Lataa 

ROIDno-2023-2327

Päätöspäivämäärä

29.8.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Katusuunnitelman hyväksyminen: kadun ja kevyen liikenteen väylän perusparantaminen.

Toimivallan delegointi, yhdyskuntasuunnittelun lautakunta, § 66, 24.5.2022.

Kuvaus

Kadun perusparantamiseksi on Rovaniemen kaupungin 15.kaupunginosassa sijaitsevien tonttikadun Rivitie välillä  Nahkurintie-kortteli 1140 tontti 4, sekä kevyen liikenteen väylälle välillä Rivitie-Lankkutie laadittu piirustuksen nro 8246 A,B,C-222 mukainen katusuunnitelma. Katusuunnitelma on ollut julkisesti nähtävillä 30.5.-13.5.2023 välisen ajan. Nähtävilläolosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 30.5.2023, Asiointipiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nähtävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta on jätetty kaksi (2) kappaletta muistutuksia.

 

Muistutus 1:

Jätetyssä muistutuksessa kiinnitetään huomiota luvattoman ajon estämiseen kadun päästä alkavalla yhdistettyllä jalkakäytävällä ja pyörätiellä. Toinen muistutuksessa esitetty asia on päättyvän kadun päähän suunnitellun kääntöpaikan poistaminen katusuunnitelmasta.

Yhdyskuntatekniikan vastaus muistutukseen 1:

Liikennemerkeillä kyseinen luvaton ajo on yksiselitteisesti kielletty, mutta tilannetta pyritään edelleen parantamaan lisäämällä jkpp:lle kunnossapitokaluston edessä väistyvä portti estämään läpiajoa muilta ajoneuvoilta. Paikassa on jo aiemminkin ollut vastaava väistyvä portti. Ratkaisulla pyritään ehkäisemaan kadun luvatonta käyttöä oikotienä Pulkamontien palvelukeskittymään.

Katu on aina mahdollisuuksien mukaan suunniteltava ja toteutettava siten, että ajoneuvon kääntäminen päättyvän kadun päässä on mahdollista käyttämättä tonttiliittymiä hyväksi. Katusuunnittelu ei voi perustua tonttiliittymien käyttöön yleisenä kääntöpaikkana. Tässä tapauksessa kääntöpaikka on huomioitu jo asemakaavassa varaamalla siinä kääntöpaikalle riittävä tila. Katualue on yleistä aluetta, joka on varattu liikenteen ja sitä varten toteutettavien rakenteiden käyttöön. Se on katualueena käytettävissä kaikkien kulkijoiden liikennetarpeisiin, eikä sen tarkoitus ole palvella pelkästään kadunvarren kiinteistöjä. Kyseinen katu on osa jalankulku- ja pyöräily-yhteyttä, joka asemakaavan mukaisesti kulkee asuntoalueen läpi.

Muistutus 2:

Jätetyssä muistutuksessa esitetään ensisijaisesti, että kääntöpaikkaa ei toteuteta. Aloitteessa esitetään, että jos kääntöpaikka kuitenkin tarvitaan, niin kääntöpaikan sijaintia siirrettäisiin noin 10 metriä eteenpäin pois kiinteistön kohdalta.

Yhdyskuntatekniikan vastaus muistutukseen 2:

Kääntöpaikka on tehtävä sille kaavassa osoitetulle katualueelle. Puistoalueelle kääntöpaikan rakentaminen ei ole mahdollista. Rakennusten riittävä etäisyys käätöpaikasta on huomioitu asemakaavassa.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavan katupiirustuksen mukaisen katusuunnitelman; Rivitie välillä Nahkurintie-kortteli 1140 tontti 4 sekä kevyen liikenteen väylä välillä Rivitie-Lankkutie, piirustus numero 8246 A,B,C - 222.

Allekirjoitus

kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut