§ 23 Katusuunnitelman hyväksyminen: Vaaranlammentien kevyen liikenteen väylä välillä Hiihtolatu - Hillapolku

Lataa 

ROIDno-2024-683

Päätöspäivämäärä

4.3.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 25.5.2022 § 66 .

Kuvaus

Kevyen liikenteen väylän saneeraamiseksi on laadittu seuraavan katupiirustuksen mukainen katusuunnitelma: 6. kaupunginosa, Vaaranlammentien kevyen liikenteen väylä välillä Hiihtolatu - Hillapolku, piirustusnumero 8313 A,B - 222 .

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 7.2.-21.2.2024 välisen ajan. Nähtävilläolosta  on ilmoitettu Lapin Kansassa 7.2.2024, asiakaspalvelupiste Osviitassa, sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nähtävilläolon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta ei ole jätetty muistutuksia.

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavan katupiirustuksen mukaisen katusuunnitelman 6. kaupunginosa Vaaranlammentien kevyen liikenteen väylä välillä Hiihtolatu-Hillapolku, piirustusnumero 8313 A,B-222 .

Allekirjoitus

kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut