§ 44 Katusuunnitelman hyväksyminen: Veitikantie välillä Vapaudentie-Vt4

Lataa 

ROIDno-2024-1442

Päätöspäivämäärä

15.5.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Hallintosääntö § 34 ja lautakunnan delegointipäätös 24.5.2022 § 66

Kuvaus

Kadun perusparantamiseksi on laadittu seuraavien katupiirustuksien mukainen katusuunnitelma:

2. Kaupunginosa: Veitikantie (pihakatu) välillä Vapaudentie - Vt4, piirustukset nro 8336 A,B-222.

Katusuunnitelmaehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.4.2024 - 2.5.2024 välisen ajan. Nähtävillä olosta on ilmoitettu Lapin Kansassa 17.4.2024, asiointipiste Osviitassa sekä Rovaniemen kaupungin virallisella ilmoitustaululla osoitteessa rovaniemi.fi/ilmoitustaulu koko nähtävillä olon ajan.

Määräaikaan mennessä katusuunnitelmaehdotuksesta jätettiin kaksi muistutusta.

Muistutus 1: Seniorikoti II (Veitikantie 7)

Muistutuksessa pyydetään tarkistamaan suunnitelmasta seuraavat asiat Seniorikoti II tontin edestä:

1. Autolla on mahdollista ajaa Veitikantie 7 tontin vieraspaikoille. 4 paikkaa tien päädyssä ja 3 paikkaa jätteidenlajittelu pisteen vieressä.
2. Hälytysajoneuvot pystyvät/mahtuvat ajamaan pelastustielle
3. Roska-auto pääsee tyhjentämään jäteastiat
4. Lumien aurauspaikka on ollut tien päädyssä, tuleeko se siirtymään?

Tutustuimme suunnitelmaan ja mietimme tulevatko kaksi viimeisintä viheraluetta estämään autolla ajon meidän vieraspaikoille. Jos katuvaloa siirretään, pyytäisimme varmistamaan, että suuri paloauto pääsee edelleen ajamaan pelastustielle, joka sijaitsee rakennuksemme länsi puolella. 3kpl vieraspaikkojen alue on hieman ahdas ajaa, nykyisen katuvalon vuoksi. Sen puolesta katuvalon uusisijainti on meidän mielestämme parempi. Roskisten edessä on aikaisemmin ollutkin jokin nurmi alue, jonka taloyhtiömme on asfaltoinut. Emme kannata tähän viheralueen lisäämistä, se on aika kuuma ja kuiva alue ja estänee roska-auton kulun roskaastioille?

Vastaus muistutukseen 1

Vastineena muistutukseen yhdyskuntatekniikan yksikkö toteaa, että jatkossa ajo muistutuksessa mainituille, tien päädyssä sijaitseville vieraspaikoille ei ole mahdollista, koska kyseinen tien pää on asemakaavan mukaista kevyen liikenteen väylää. Kyseisiä vieraspaikkoja ei ole esitetty rakennusluvan asemapiirroksessa.

Hälytysajoneuvon pääsy pelastustielle on tarkistetu ajouramallein ja on perusparantamisen jälkeenkin mahdollista.

Roska-astioiden tyhjennys on edelleen mahdollista. Roska-astioiden edusta säilytetään päällystettynä (poikkeus suunnitelmaehdotuksesta).

Kiinteistön lumien aurausta suunnitelmaehdotus ei estä. Kiinteistön lumien kasaaminen asemakaavan mukaiselle, kaupungin omistuksessa olevalle kevyen liikenteen väyläksi osoitetulle alueelle ei ole ollut luvallista aikaisemminkaan.

Katuvalon siirrosta todetaan muistutuksessa, että suunnitelmassa esitetty uusi sijainti on parempi.

 

Muistutus 2: Seniorikoti 1 (Veitikantie 11)

Muistutuksessa todetaan seuraavaa: 

Katusuunnitelmaehdotus Veitikantie (pihakaduksi)
Pihakadulla on
- tarkoitus saada kevyelle liikenteelle, kävelijöille.pyöräilijöille, lapsille, senioreille -kaikenlaiseen liikkumiseen turvallinen katualaue
- tarkoitus lisätä alueen turvallisuutta, viihtyvyyttä ja vetovoimaakin

Tämä suunnitelma ei ota huomioon sitä, että
- alueella on paljon hitaasti liikkuvia ihmisiä - 2 senioritaloa ja 1 ikäihmisten palvelutalo. Nyt myös on paljon lapsiperheitä uusien kerrostalojen myötä
- alueella on myös huomattavaa tarvetta huoltoliikenteelle mm senioritaloihin ja palvelutaloon
- tällä tieosuudella on myös paljon kevyen liikenteen läpikulkua mm. rautatieasemalle, linja-autoasemalle, torille ym. paikkoihin eli muutakin liikennettä kuin taloyhtiöihin ja palvelutaloon

Suunnitelmaehdotukseen on varattu 9 autopaikkaa kadunvarsipysäköinnille, joka ei kyllä mitenkään paranna tilannetta nykyisestä tilanteesta. Suunnitelma tekee asuinalueesta ahtaan ja tukkoisen, ei lisää alueen turvallisuutta eikä viihtyisyyttä.

Veitikantie on uusien kerrostalokompleksien myötä muuttunut vaaralliseksi nimenomaan autoliikenteen vuoksi. Autoja liikkuu jatkuvasti, autot pysäköidään siihen missä sattuu olemaan vähänkin tilaa, eli jopa toinen ajokaista käy parkkipaikaksi. Katu on jo nyt kapea ja autot kadun varrella kaventavat entisestään. Talvet on osoittatuneet haasteelliseksi, kadun puhtaana pitäminen on ollut hankalaa autojen pysäköinnin vuoksi. Vaaratilanteita on ollut kun liikkuminen on ollut vaikeaa , niin autolla kuin jalankin. Tästä asukkailla on jo kokemusta muutaman vuoden ajan.

Ehdotuksemme on, että suunnitelmasta poistetaan autopaikat kadun varrelta ja siirretään esim. kadun päähän (valtatien puoli). Toivomme, että pihakadusta suunniteltaisiin turvallinen, viihtyisä puistomainen osa meidän asuinympäristöä. Malleja kyllä löytyy Rovaniemeltäkin, esim. Kielakortteli.

Vastaus muistutukseen 2

Vastineena muistutukseen yhdyskuntatekniikan yksikkö toteaa, että suunnitelmassa esitettyyn ratkaisuun esittää Veitikantie pihakaduksi, päädyttiin tiedossa oleva tarve ja käytettävissä oleva tila (katualue) huomioiden. Tonttikatujen pääasiallinen tarkoitus on välittää liikennettä niiden varrella sijaitseviin kiinteistöihin. Muita ominaisuuksia pyritään mahdollistamaan käytettävissä oleva katualue ja maastonmuodot huomioiden.

Ajoneuvolla ajettaessa pihakadulla on jalankulkijoille annettava esteetön kulku. Ajonopeus on sovitettava jalankulun mukaiseksi, eikä se saa ylittää 20km/h (TLL43§). Pihakadulla jalankulkija saa kulkea kadun kaikilla osilla. Hän ei kuitenkaan saa tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä (TLL14§). Suunnittelualueelle sovitettiin ensin erillistä kevyenliikenteenväylää, mutta käytettävissä oleva tila ei tätä mahdollista. Katutyyppinä pihakatu on todettu toimivaksi ja turvalliseksi eri-ikäisille jalankulkijoille.

Suunnitelmaehdotuksessa esitetyt kadunvarsipaikat on suunnattu lyhytaikaiseen asiointi- ja vieraspysäköinnin tarpeisiin. Pysäköintipaikat tullaan liikennemerken osoittamaan alustavasti 2 tai 3 tunnin kiekkopaikoiksi ja kiekon käyttövelvoite tullaan lisäkilvin osoittamaan arkipäivisin maanantaista perjantaihin klo 8-18 väliselle ajalle, sekä arkilauantaisin klo 8-16 väliselle ajalle. Nykytilanteeseen verrattuna, perusparantamisen myötä rakennettavat ja liikennemerkein osoitettavat pysäköintiruudut tuovat ryhtiä katualueen toimintoihin keräämällä pysäköidyt autot jonoon niille osoitetuille paikoilla, jollon tilaa niin kevyelle liikenteelle kuin autoliikenteellekin on paremmin käytettävissä. Myös pysäköinnin valvonta on jatkossa johdonmukaisempaa.

 

Päätös

Päätän hyväksyä seuraavien piirustusten mukaisen katusuunnitelman:

2. Kaupunginosa: Veitikantie (pihakatu) välillä Vapaudentie - Vt4, piirustukset nro 8336 A,B-222.

Allekirjoitus

Kaupungininsinööri, Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut