§ 35 Kelluvan veneilyrakenteen hankinta Keinuvuopajalle

Lataa 

ROIDno-2024-511

Päätöspäivämäärä

2.4.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Toimialajohtajan päätös 22.06.2023 § 54: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa, ROIDno-2021-519.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö on kilpailuttanut 12.2.2024 kelluvan putkiponttoonilaiturin hankinnan ja asentamisen Keinuvuopajan venesatamaan.

Kilpailuttaminen tapahtui Cloudia-hankintajärjestelmän kautta. 

Tarjouspyyntö liitteineen lähetettiin seuraaville laitureita valmistaville ja laiturin asennustyön suorittaville yrityksille; Suomen Laituritukku Oy, Savorak Laiturit Oy, Marinetek Finland Oy ja Laakson Laiturit Oy.

Tarjousten jättöaika päättyi 18.3.2024 klo. 12.00. Määräaikaan mennessä tarjoukset seuraavilta yrityksiltä: Suomen Laituritukku Oy, Savorak Laiturit Oy, Marinetek Finland Oy ja Laakson Laiturit Oy.

Tarjousten valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus, jonka perusteena oli halvin hinta

Edullisin tarjous oli Savorak Laiturit Oy:n jättämä tarjous ja yritys täyttää tarjouksen kelpoisuusehdot sekä omaa riittävät referenssit laitureiden valmistamiseen.

Päätös

Päätän valita Keinuvuopajan venesataman uuden laiturin toimittajaksi edullisimman kokonaistarjouksen tehneen Savorak Laiturit Oy:n. Tarjouksen arvonlisäveroton kokonaishinta on 27 467,50  €.

Allekirjoitus

Janne Alkki, kaupungininsinööri

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut