§ 39 Kiinteistön 698-401-53-234 Vesimaa maa-aines myyntisopimuksen jatkaminen

Lataa 

ROIDno-2020-2338

Päätöspäivämäärä

6.11.2023

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätös

Viranhaltijapäätökseen 9.2.2015/20§ sekä 9.10.2020/171§ Jokkavaaran sora-alueen vuokraus ja maa-aineksen myynti viitaten, päätän jatkaa kiinteistön 698-401-53-234 Vesimaa Rovaniemen kaupungin ja Rudus Oy:n välistä maa-ainesten myyntisopimusta ajalle 1.1.2024-30.6.2025 alueen maa-ainesten ottoluvan mukaisten jälkihoitotoimenpiteiden suorittamiseksi.

Sopimus voi päättyä myös ennen määräaikaa, mikäli kaupungin omistama kiinteistö on jälkihoidettu ja loppukatselmoitu maa-ainesten ottoluvan mukaisesti. Tällöin maa-ainesten myyntisopimus päättyy kyseisen kuukauden loppuun mennessä.

Mikäli alueella on vielä hyödynnettäviä maa-aineksia, Rudus Oy maksaa korvauksen vanhan sopimuksen mukaisesti 0,61 €/t. Hinta on sidottu maanrakennusindeksin osaindeksiin maarakenteet. Pisteluku on 112,3 (marraskuu 2014).

Paikkatieto- ja tonttipalvelut tekee erillisen päätöksen maanvuokrasopimuksen

jatkamisesta.

Allekirjoitus

Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut