§ 16 Koparakujan leikkipaikan rakentaminen, urakoitsijan valinta

Lataa 

ROIDno-2019-387

Päätöspäivämäärä

15.3.2019

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen perustelut

Määräaikaan 14.3.2019 mennessä tarjouksen jättivät Alltime Oy, Lappset Group Oy ja Lapin Maa- ja Konetyöt Oy.

Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjouksen käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tarjoajat olivat liittäneet tarjouksiinsa Tilaajavastuuraportin.
Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Tarjousten vertailuperuste oli halvin kokonaishinta.

Päätös

Päätän, että Koparakujan leikkipaikan rakennusurakka annetaan halvimman kokonaishinnan antaneelle Lapin Maa- ja Konetyöt Oy:lle. Tarjouksen kokonaishinta on 124 368,00 € (alv 0 %). Lisäksi valtuutan kaupunginpuutarhurin allekirjoittamaan urakkasopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Allekirjoitus

kaupungininsinööri Olli Peuraniemi

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut