§ 6 Kulppilantien alueen peruskorjaus, rakennuttaminen ja työmaavalvonta urakkaosa 1, päätös option käyttämisestä

Lataa 

ROIDno-2023-577

Päätöspäivämäärä

31.1.2024

Päätöksen tekijä

Kaupungininsinööri

Päätöksen peruste

Kaupungininsinöörin viranhaltijapäätös ROIDno-2023-577, 16.3.2023, hankintapäätös.

Toimialajohtajan päätös 22.6.2023 § 59: Toimivallan delegointi, erillishankinnat teknisissä palveluissa, ROIDno-2021-519. Napapiirin Vesi Oy on omalta osaltaan valtuuttanut valtakirjalla kaupungininsinöörin päättämään "Kulppilantien alueen peruskorjaus, rakennuttaminen ja työmaavalvonta urakkaosa 1" hankinnan hankintakilpailutuksen mukaisesti.

Kuvaus

Rovaniemen kaupungin yhdyskuntatekniikan yksikkö ja Napapiirin Vesi Oy ovat pyytäneet tarjouksia Kulppilantien alueen katujen peruskorjauksen rakennuttamis- ja työmaavalvontapalveluista keväällä 2023. Urakka jakautuu urakkaosiin 1 ja 2. Vuonna 2023 toteutettiin urakkaosa 2. Tarjouspyynnön mukaan vuodelle 2024 optiona olevan urakkaosan 1 rakennuttamis- ja työmaavalvontapalveluiden hankinnasta päätetään erikseen. Option käyttämisestä on neuvoteltu osapuolten kesken urakkaosan 2 vastaanoton yhteydessä ja kaikki osapuolet olivat valmiita käyttämään tarjouspyynnön option. Tarjouspyynnön mukaisesti palveluntuottaja on valittu keväällä 2023 urakkaosan 2 kokonaishinnalla.   

Päätös

Päätän käyttää Kulppilantien alueen peruskorjaus, rakennuttaminen ja työmaavalvonta urakkaosa 1 -nimisen option tarjouspyynnön ja palveluntuottajan tarjouksen mukaisesti. Palveluntuottajana toimii HTJ Oy. Optiokaudella kaikki sopimuksen ehdot pysyvät alkuperäisen hankintasopimuksen mukaisina.

Allekirjoitus

Janne Alkki

Organisaatiotieto

Tekniset palvelut